Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza na bezpłatne szkolenie w formule online pn.: „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Celem szkolenia jest zapoznanie potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich, z zagadnieniami z zakresu realizowania projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach:3 grudnia 2021 r. w godz. 8:00-16:00 13 grudnia 2021 r. w godz. 8:00-16:00

 

Formularz zgłoszeniowy i program spotkania znajdziecie na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/5214-szkolenie-online-pn-partnerstwo-publiczno-prywatne