Zarząd Województwa Łódzkiego w formie obwieszczenia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść projektu oraz elektroniczny formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronie https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/5222-rozpoczecie-konsultacji-spolecznych-projektu-programu-regionalnego-pn-fundusze-europejskie-dla-lodzkiego-2027-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko

Uwagi i wnioski do treści dokumentu można zgłaszać do 9 stycznia 2022 r. (w formie elektronicznej lub pisemnej)