Komercjalizacja wiedzy, wdrażanie innowacji i bycie konkurencyjnym to pojęcia dobrze znane przedsiębiorcom województwa łódzkiego. Sami zobaczcie efekty włożonej pracy, które są doskonałym przykładem dobrych praktyk w wykorzystaniu dotacji z UE. Projekty beneficjentów Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zrealizowane w ramach I i II osi RPO WŁ zobaczysz tutaj ⤵⤵⤵