Przedsiębiorco! Połącz się z przyszłością! – zaproszenie na Europejskie Forum Gospodarcze 2022
 
Europejskie Forum Gospodarcze to coroczne, międzynarodowe spotkanie koncentrujące przedsiębiorców i ekspertów. Znakomici goście, wybitni prelegenci, przedstawiciele zarówno sektora MŚP, jak i największych polskich firm, mających za sobą kapitał państwowy i prywatny. I – co bardzo ważne - otwarte umysły. Takie jest Europejskie Forum Gospodarcze, które już po raz 15. organizowane jest w województwie łódzkim.
 
Europejskie Forum Gospodarcze to platforma spotkań, podczas których praktycy biznesu podejmują tematy dotyczące innowacyjności i konkurencyjności firm z grupy MŚP, handlu zagranicznego, pozyskania nowych rynków zbytu, nowych technologii czy zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw. Wraz z analitykami, przedstawicielami administracji i wielkiego biznesu wyznaczają kierunki rozwoju, i sygnalizują istotne przemiany. 
 
Forum to miejsce, gdzie zawrzesz nowe, wartościowe znajomości, zobaczysz, jak jeszcze można prowadzić biznes, odkryjesz możliwości finansowania swoich pomysłów. A może połączysz swój biznes z nauką.
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jest:
Partnerem Merytorycznym Forum – organizatorem 2 paneli dyskusyjnych
16.12.2022 godz. 12:30 - Zostań menadżerem innowacji we własnej firmie. Rozmowa prowadzona w oparciu o przykładowe projekty ekoinnowacyjne.
 
16.12.2022 godz. 14:00 - Czy pożyczka może skutecznie konkurować z dotacją?
 
Partnerem Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkie „Biznes na PLUS”- własna kategoria
 
UDZIAŁ W FORUM JEST BEZPŁATNY
Kiedy: 14 – 16 grudnia 2022 r. 
Gdzie: VH Andel’s - Łódź, ul. Ogrodowa 17
  
Kogo gościmy: małe i średnie firmy; międzynarodowe korporacje; przedstawicieli samorządu i rządu; instytucje otoczenia biznesu; naukowców; studentów
 
Formuła: hybrydowa – tradycyjne, stacjonarne obrady połączone z transmisją online
 
Tematyka
- innowacje i technologia
- biznes i finanse
- gospodarka i społeczeństwo
- internacjonalizacja i eksport
- przedsiębiorczość i rozwój
- rozwój regionalny i współpraca międzynarodowa
- motywacja i lifestyle
 
Wydarzania towarzyszące:
- Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”
- Koncerty
- Pokaz mody
 
Program:
- prawie 50 paneli dyskusyjnych 
- wykłady motywacyjne, networking, spotkania B2B

 do news
Panel COP na EFG 2022: Zostań menadżerem innowacji we własnej firmie. Rozmowa prowadzona w oparciu o przykładowe projekty ekoinnowacyjne.
  • Jesteś właścicielem przedsiębiorstwa MŚP, chcesz rozwijać swój biznes i myślisz o tym, jak wzmocnić konkurencyjność swojej firmy? 
  •  A może masz konkretny pomysł na produkt lub usługę i potrzebujesz wsparcia, gdyż obawiasz się, że twój zespół nie poradzi sobie z wyzwaniem prowadzenia projektu? 
  •  Na hasło: badania, rozwój, innowacje, reagujesz: „to nie dla mnie!”, a pojęcia: zarządzanie rozwojem, I i II oś priorytetowa, Gospodarka Obiegu Zamkniętego są Ci obce?
  •  Chciałeś wiele razy skorzystać z Funduszy Europejskich, ale nigdy nie udało Ci się tego zrealizować?

Jeśli zaznaczyłeś choć jeden z punktów powyższej check-listy, to oznacza, że zaproszenie na panel kierujemy właśnie do CIEBIE. 

Na panelu organizowanym przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, uczestnicy będą mogli wysłuchać rozmowy, której uczestnikami będą właściciele przedsiębiorstw MŚP z województwa łódzkiego, beneficjenci Funduszy Europejskich oraz eksperci – teoretycy i praktycy zarządzania projektami z zakresu badań, rozwoju i innowacji, zarówno od strony biznesu, jak i jednostek naukowo-badawczych. 

Porozmawiamy na nim o wyzwaniach, jakie stoją przed menadżerami innowacji oraz o sposobach skutecznego zarządzania rozwojem firmy. Spróbujemy opowiedzieć na pytanie: dlaczego Unia Europejska konsekwentnie upatruje rozwoju przedsiębiorstw MŚP i wzrostu ich konkurencyjności w badaniach i innowacjach? Czy jest to tylko pewna propozycja - alternatywa, czy raczej pewnik, który po prostu należy przyjąć? Udowodnimy, że każdy projekt i każdy proces da się ujarzmić, trzeba się tylko dobrze do tego przygotować. Rozważymy, czy kierunek Gospodarki Obiegu Zamkniętego, gospodarki zasoboszczędnej i efektywnej energetycznie, nie jest przypadkiem dobrym pomysłem na rozpoczęcie przygody z innowacjami. Może uda nam się odczarować też kilka, z pozoru trudnych, pojęć. 

Przedstawimy jednocześnie kilka dobrych praktyk - doświadczenia naszych beneficjentów w realizacji projektów ekoinnowacyjnych. Będziemy mogli usłyszeć o biomasie - źródle energii (APS-Ekoinnowacje) oraz o skarpetkach z PET (fobya.com). Mamy nadzieję, że te przykłady będą dla słuchaczy najbardziej dobitnym dowodem, że innowacje są dla każdego. 

Wśród ekspertów będziemy mogli usłyszeć Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, który posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze i wdrażaniu funduszy strukturalnych w Polsce, optymalizacji procesów biznesowych, a także komercjalizacji nowych produktów i usług. Na fotelu panelisty zasiądzie także dr hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. PŁ, reprezentujący Wydział Organizacji i Zarządzania. Całość poprowadzi Tomasz Leszczyński - autor licznych ekspertyz, analiz oraz publikacji merytorycznych związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy europejskich, projektami, B+R oraz innowacyjnymi. 

 EFG 2022v2 mini

 

COP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej, odpowiedzialnej za wdrażanie: I Osi Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy oraz II Osi Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.  

W ramach I Osi wsparcie służy przede wszystkich zwiększeniu urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej sektora nauki oraz wzrostowi liczby innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie, a także upowszechnieniu współpracy sfery nauki i biznesu.

Zakres II Osi obejmuje dofinansowanie przedsięwzięć, przyczyniających się do ułatwienia przedsiębiorcom dostępu do wiedzy na temat rynku, innowacyjności i prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowania otoczenia gospodarczego do potrzeb potencjalnych inwestorów, wzrostu poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP, realizacji innowacyjnych inwestycji przez mikro, małe i średnie firmy, wpływających na zwiększenie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstw w województwie łódzkim. 


UDZIAŁ W PANELU JEST BEZPŁATNY
Kiedy: 16 grudnia 2022 r., godz. 12:30 – 13:30,
Gdzie: Europejskie Forum Gospodarcze, Sala Velvet
Zapisy: https://forum.lodzkie.pl


news 2
Czy pożyczka może skutecznie konkurować z dotacją? – kolejny panel EFG 2022

Dotacje pozostają najpopularniejszą formą szeroko rozumianego wsparcia unijnego dla biznesu, jednak coraz istotniejszą rolę finansowania publicznego przedsiębiorstw pełnią instrumenty finansowe. Utożsamiane są one w szczególności z preferencyjnymi pożyczkami. Z uwagi na fakt, że w kolejnej perspektywie finansowej (2021-2027), przewiduje się jeszcze silniejszy wzrost znaczenia instrumentów zwrotnych, warto podejmować działania mające na celu propagowanie tego typu wsparcia wśród przedsiębiorców.
 
- Panel poświęcony będzie ukazaniu zalet korzystania z finansowania dłużnego oferowanego ze środków publicznych (nie tylko unijnych) w porównaniu do dotacji, jak również w odniesieniu do kredytów komercyjnych.
- Zadaniem uczestników panelu będzie także zdiagnozowanie szczególnie pożądanych przez rynek obszarów wsparcia dłużnego, stąd oczekiwany jest aktywny udział przedsiębiorców w dyskusji. 
- Efektem panelu będzie wymiana dotychczasowych doświadczeń, zaprezentowanie możliwości alternatywnego dla dotacji finansowania inwestycji w formie pożyczek, jak również diagnoza przyszłych potrzeb i kierunków oferty takiego wsparcia w regionie.
- Uczestnicy panelu spróbują udowodnić, że we współczesnych realiach gospodarczych, pożyczka może stanowić nie tylko wsparcie komplementarne dla dotacji, ale również atrakcyjną konkurencję dla nich.
Organizatorem panelu jest Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego. Uczestnikiem panelu będzie Błażej Kupaj – Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.
 
UDZIAŁ W PANELU JEST BEZPŁATNY
Kiedy: 16 grudnia 2022 r., godz. 14:00 – 15:00,
Gdzie: Europejskie Forum Gospodarcze, Sala Velvet

news 3

Gala Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego – BIZNES NA PLUS+

Kulminacyjną chwilą Europejskiego Forum Gospodarczego będzie coroczna uroczysta Gala Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”. Stoi za nią idea nagradzania podmiotów budujących pozytywny wizerunek województwa łódzkiego i przyczyniających się do rozwoju gospodarczego regionu.

Centrum Obsługi Przedsiębiorczy jest Partnerem Nagrody, w sposób szczególny zaś kategorii: „Łódzkie Zaprogramowane na Przyszłość”. Jest to nagroda dedykowana beneficjentom dotacji unijnych (przyznawanych w ramach I i II osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 wdrażanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi), którzy podpisali umowy w latach 2014-2020. Pod uwagę brane są projekty, które stawiają na innowacyjne przedsięwzięcia, wytyczają kierunki dla badań, rozwoju i komercjalizacji wiedzy, a w konsekwencji mają wpływ na wzrost konkurencyjności gospodarki naszego regionu. W ramach tej kategorii nominowani i nagradzani są beneficjenci funduszy unijnych i ich innowacyjne produkty, technologie czy usługi, które zmieniają otaczającą nas rzeczywistość, stają się wizytówką województwa łódzkiego i świadczą o ogromnym potencjale naszej regionalnej przedsiębiorczości.

lodzkie zaprogramowane na przyszlosc 1