Realizując projekt, można trafić na znaki zapytania. Wątpliwości często dotyczą zamówień publicznych, kwalifikowalności wydatków, zmian w projekcie i wielu innych zagadnień, które staraliśmy się wyjaśnić w przygotowanych specjalnie dla Beneficjentów filmach instruktażowych. Zapraszamy do oglądania.

odc. 1 - UDOKUMENTOWANIE PONIESIONYCH WYDATKÓW I ROZLICZANIE ZALICZKI

 


odc. 2 - KOSZTY ZWIĄZANE Z ANGAŻOWANIEM PERSONELU


odc. 3 - PŁATNOŚCI W WALUCIE OBCEJ oraz ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WNiP


odc. 4 - ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU I ZMIANY W PROJEKCIE


odc. 5 - ROZLICZANIE KOSZTÓW AMORT. ŚR. TRWAŁYCH, WNiP ORAZ DELEGACJI


odc. 6 - WYTYCZNE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ KONTROLA PROJEKTU