Pozyczki rozwojowe

 

Tylko 2,3% wynosi obecnie najniższe oprocentowanie Pożyczki Rozwojowej w ramach Projektu pn. Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego (Jeremie 2)oferowanej przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego, Polską Fundację Przedsiębiorczości oraz Fundację Rozwoju Gminy Zelów. Obniżka o ponad 5% możliwa była dzięki decyzji Zarządu Województwa Łódzkiego o zmianie Strategii Inwestycyjnej.

Fundusze pozyskane w ramach pożyczki Jeremie 2 można przeznaczyć między innymi na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (prace budowlane albo zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu czy oprogramowania) oraz wydatki obrotowe.

O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, a inwestycja wsparta pożyczką musi być zlokalizowana w Łódzkiem. Oprocentowanie jest stałe i nie pociąga za sobą dodatkowych opłat.

Więcej informacji na: https://larr.pl/jeremie2pr2023, https://www.pfp.com.pl/pozyczki/pozyczka-rozwojowa-iii oraz https://frgz.pl/oferta-1

………………………………………………………………………………………….

Jeremie 2 to inicjatywa realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest kontynuacją realizowanej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 inicjatywy JEREMIE. Dzięki realizacji Projektu przedsiębiorcy sektora MŚP z województwa łódzkiego mogą starać się o preferencyjnie oprocentowane pożyczki rozwojowe o charakterze inwestycyjnym i obrotowym.”