Konkurs 80 wieksza alokacja

Po raz kolejny stajemy dla przedsiębiorców na głowie!

Tym razem udało nam się dokonać przesunięcia wolnych środków do poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP, dzięki czemu do dofinansowania zostały wybrane wszystkie pozytywnie ocenione projekty zgłoszone w ramach konkursu nr 80 (RPLD.02.03.01-IP.02-10-080/22).

Obecnie zamiast 116 zakwalifikowanych projektów mamy ich aż 157, natomiast wartość dofinansowania dla MŚP z Województwa Łódzkiego wzrosła o ponad 20 mln zł i wynosi niemal 154 mln złotych!

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja