5 grudnia Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego i Siergiej Borzov, przewodniczący Winnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej podpisali umowę, której częścią jest utworzenie Biura Regionalnego Województwa Łódzkiego w ukraińskiej Winnicy.

Rozpocznie ono swoją działalność z początkiem nowego roku i będzie szansą dla przedsiębiorców z Łódzkiego na to, aby zyskać partnerów biznesowych za naszą wschodnią granicą oraz wziąć czynny udział w odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny z rosyjskim agresorem. Gotowość takiej działalności zgłosiło już ok. 2000 polskich przedsiębiorstw. Gdy wojna się skończy, kraj naszych wschodnich sąsiadów będzie potrzebował nowego startu jako państwo nowoczesne, rozwinięte technologicznie i bezpieczne. Firmy gotowe do uczestniczenia w tym procesie są także w Łódzkiem. Wspieranie biznesu, przedsiębiorczości to jeden z priorytetów Samorządu Województwa Łódzkiego, który teraz otwiera także drzwi do prowadzenia działalności i inwestowania w Ukrainie.

Województwo Łódzkie od wielu lat współpracuje z partnerskimi regionami w Ukrainie m.in. z Obwodem Winnickim. Od pierwszych dni konfliktu samorząd województwa pomagał zarówno uchodźcom, jak i mieszkańcom Ukrainy, którzy zdecydowali się pozostać w ogarniętym walkami kraju. Kolejne miesiące zacieśniły to partnerstwo, już w wymiarze biznesowym. W czerwcu 2023 roku podczas Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi oba samorządy podpisały list intencyjny w sprawie zacieśnienia i poszerzenia współpracy. Efektem tych kroków był, między innymi, plan utworzenia Biura Regionalnego WŁ w Winnicy. W listopadzie stosowną uchwałę przyjęli radni Sejmiku WŁ.

Łódzkie jest pierwszym samorządem wojewódzkim, które otworzy swoje stałe przedstawicielstwo na terenie toczącej wojnę z rosyjskim agresorem Ukrainy. Biuro będzie koordynowało partnerstwo między naszymi regionami w zakresie nauki, kultury, ochrony zdrowia, turystyki, ale przede wszystkim gospodarki. Będzie miejscem do kontaktów biznesowych między firmami z naszego regionu a ukraińskimi kontrahentami.

Zapraszamy Przedsiębiorców z województwa łódzkiego chętnych do podjęcia współpracy z Biurem Regionalnym Województwa Łódzkiego w ukraińskiej Winnicy do zgłoszenia swojego zainteresowania poprzez formularz dostępny tutaj