Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WŁ na 2020 rok. 

W ramach I i II osi, które wdraża Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zaplanowano łącznie 10 naborów.
Dokładny wykaz znajduje się w linku poniżej:
https://rpo.lodzkie.pl/images/2019/539-harmonogram-2020/harmonogram-2020.pdf