Rozpoczynamy konkurs na wsparcie usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (IOB) na rzecz MŚP.
Elementem dofinansowanego projektu może być także wdrożenie w przedsiębiorstwie rezultatu prorozwojowej usługi doradczej, jeśli możliwość taka została przewidziana w przygotowanym przez COP wykazie usług.
Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznaczono ponad 13 mln zł.
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 28 października 2019 r., a kończy 29 listopada 2019 r.
Więcej informacji i dokumentacja konkursowa znajdują się tutaj.

Wkrótce poinformujemy Państwa o terminie spotkania informacyjnego, na którym dokładnie omówimy wszelkie zagadnienia związane z ogłoszonym konkursem.