W połowie grudnia Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosi 2 konkursy.

Pierwszy nabór, skierowany będzie do firm oraz konsorcjów przemysłowych z wiodącą rolą przedsiębiorcy i  dotyczyć będzie projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw.

Drugi konkurs to Innowacje w MŚP, dedykowany sektorowi mikro-, małych i średnich firm z naszego regionu. W zakresie tego naboru wsparcie będzie można uzyskać na inwestycje związane z rozbudową firmy, zmianą procesu produkcyjnego, wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych, a także wprowadzeniem innowacyjnych procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony, gdyż jest o co powalczyć. Łącznie w 2 naborach do rozdysponowania przewidziane będzie około 18 mln €!