30 listopada 2015 r. przyjęto Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2016 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, w tym także w zakresie I i II Osi priorytetowych. Za ich realizację odpowiedzialne jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, które w przyszłym roku planuje ogłosić aż 9 konkursów.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2016 rok znajduje się do pobrania tutaj

Wszelkie informacje na temat nadchodzących naborów, będą sukcesywnie publikowane na naszej stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl oraz na serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 - www.rpo.lodzkie.pl