Z uwagi na pojawiające się nieprawidłowości w trakcie aktualnego naboru na tzw. kapitał obrotowy i podejrzenie nierównego dostępu do aplikacji, informujemy o przesunięciu terminu naboru wniosków.
O szczegółach dotyczących nowej daty będziemy informować na bieżąco.

EDIT: Wszystkich przedsiębiorców chcących wziąć udział w naborze informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuacją, na podstawie § 8 ust. 5 Wezwania do naboru, termin naboru wniosków w konkursie został przesunięty. Nowy termin zostanie podany do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiając wszystkim zainteresowanym ponowny i równy start w konkursie.

Mając powyższe na uwadze jednocześnie informujemy, że żaden wniosek o dofinansowanie nie został do chwili obecnej skutecznie złożony i w związku z tym żaden wnioskodawca nie uzyskał wsparcia. Alokacja w konkursie pozostaje w pierwotnej wysokości (ponad 57 mln zł).