WAŻNY KOMUNIKAT!
Informujemy że adres strony do sytemu informatycznego - Generator Wniosków- dotyczy Wnioskodawców w konkursie nr RPLD.02.01.03-IP.02-10-072/20 to :
https://cop-dotacje.pl/