Informujemy, że 4 maja 2021 r. jest w naszym urzędzie dniem wolnym od pracy, za dzień świąteczny przypadający w dniu 1 maja 2021 r. ( święto ustawowo wolne od pracy wypadające w sobotę).