Informacja o aktualnych konkursach w ramach działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje 03.09.2021
Informujemy, że nastąpiła zmiana Regulaminu konkursu numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-076/21 i RPLD.01.02.02-IP.02-10-077/21 w zakresie wskaźników oraz wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie (naboru) do dnia 17 września 2021 r.