DOFE 3 relacja

W ramach ósmej edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich postanowiliśmy odwiedzić z kamerą kilku naszych beneficjentów, którzy swój sukces budują przy wsparciu środków unijnych. Różnorodność projektowa, na którą przeznaczone jest dofinansowanie z funduszy europejskich jest ogromna, dlatego sami zobaczcie efekty włożonej pracy wyróżnionych przez nas firm, które są przykładem dobrych praktyk w wykorzystaniu dotacji z UE.

Łódzka firma PROTEKT GRZEGORZ ŁASZKIEWICZ jest beneficjentem programów unijnych w perspektywie 2007-2013, a obecnie realizuje projekt w COP pn.: Infrastruktura B+R dla rozwoju innowacyjnych produktów przy unijnym wsparciu finansowym w kwocie ponad 575 tys. zł. Wnioskodawca rozbudował swój potencjał badawczy poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą w funkcjonujących w firmie: laboratorium i dziale konstrukcyjno-technologicznym.

protekt

 

 

 

 

-------------------------------------------
Przedsiębiorstwo MARCIN WERNER VORSTER ze Zduńskiej Woli to uznany producent maszyn i partner w dziedzinie automatyki przemysłowej. Rozwój swojej marki prężnie buduje przy wsparciu unijnych funduszy, a na swój ostatni projekt otrzymał unijne dofinansowanie w kwocie blisko 3,5 mln zł. Wdrożony przez firmę pomysł, jest odpowiedzią na niszowe potrzeby rynku branżowego, a dotyczy modernizacji automatycznych linii produkcyjnych, by w efekcie wprowadzić na rynek innowacyjną maszynę do szycia z obrotowym stołem.

vorster

------------------------------------------
GENOS s.c. stawia na potencjał rozwojowy. Jest obecnie beneficjentem dwóch projektów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, które zostały wsparte łączną kwotą ponad 2 mln zł. Środki unijne przeznaczył na zakup infrastruktury do budowy innowacyjnego stanowiska, umożliwiającego tworzenie przesiewowych testów diagnostycznych, wpisujących się w profilaktykę nowotworową. Integralną częścią projektów jest wykorzystanie oryginalnej aplikacji komputerowej wspieranej maszynami samouczącymi.

genos

-------------------------------------------
Z unijnego wsparcia na realizację aż trzech projektów pochwalić może się łódzka firma PRINT EXTRA STUDIO GRAFICZNE DRUKARNIA ‘’POSPIECH I WSPÓLNICY” Sp. j. Na wdrożenie swoich pomysłów otrzymała unijny zastrzyk gotówki w łącznej wysokości ponad 8,8 mln zł. W wyniku podpisania umowy z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, pozyskali środki, które przeznaczyli na wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań ze spersonalizowanym nadrukiem ink-jet. Innowacyjność kolejnego projektu polega na zastosowaniu unikatowej, opracowanej przez wnioskodawcę w ramach własnych prac B+R technologii nadawania etykietom i opakowaniom właściwości bakteriobójczych. To rozwiązanie dotychczas niestosowane w poligrafii umożliwi poszerzenie oferty o nowe rodzaje produktów poligraficznych tj. jednostkowych opakowań i etykiet, głównie dla produktów żywnościowych. Efektem współpracy Print Extra z Instytutem Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej jest trzeci unijny projekt, który zakładał wprowadzenie na rynek nowych wyrobów drukowanych dzięki zastosowaniu niskoenergetycznej techniki offsetowej na materiałach trudnowsiąkliwych. To unikalna technologia produkcji, która jest również autorskim rozwiązaniem dopasowanym do potrzeb firmy oraz zgłaszanego zapotrzebowania rynkowego.

print extra

------------------------------------
Ekspertem w regionie łódzkim w zakresie produkcji opakowań jest niewątpliwie firma CDM Sp. z. o. o z Ksawerowa. Beneficjent skorzystał z dofinansowania dla sześciu projektów, a łączna wartość unijnego wsparcia wynosi ponad 3,5 mln zł. Dotacja posłużyła rozwojowi centrum badawczego, komercjalizacji wyników prac eksperymentalnych, rozwojowych i przemysłowych. Wnioskodawca, wykorzystując unijne pieniądze, wprowadził na rynek inteligentne opakowania z funkcją kontroli. Ponadto do swojej oferty wprowadził nowe lub znacząco udoskonalone opakowania foliowe do produktów świeżych, które będą mogły w sposób bezpieczny i pozytywny wpływać na atmosferę wewnątrz opakowań oraz świeżość i jakość produktów. Istotnym elementem unijnego wsparcia było również opracowanie przez firmę nowego modelu biznesowego i strategii wejścia na zagraniczne rynki zbytu.

cdm

----------------------------------------
Innowacyjność projektu utrzymanego w nurcie „pro Humano Tex” tj. nowej generacji barwionych materiałów tekstylnych z włókien celulozowych sprzyjających komfortowi i zdrowiu użytkownika, została pozytywnie oceniona przez ekspertów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy i przełożyła się na unijną dotację dla ZAKŁADU WŁÓKIENNICZEGO BILIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. Kwota ponad 3 mln zł została przeznaczona na stworzenie linii technologicznej i oprogramowania do zarządzania produkcją i sprzedażą w firmie. Podniesienie poziomu konkurencyjności regionu łódzkiego i innowacyjności firmy oraz jej znaczny rozwój technologiczny, to niewątpliwie wielkie korzyści jakie płyną z realizacji tego unijnego przedsięwzięcia.

bilinski