Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na zalesianiu jest przyznawane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, a dokładnie w jego części o nazwie: Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych. 

O takie fundusze mogą wystąpić rolnicy – właściciele gruntów rolnych oraz gruntów innych, niż rolne. Powinny jednak być spełnione liczne warunki umożliwiające staranie się o dofinansowanie.

Przede wszystkim pomoc jest udzielana do gruntów, dla których opracowany jest plan zalesienia przez Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Plan zalesienia oraz przepisy krajowe określają wymogi w tym zakresie, w szczególności: skład gatunkowy zalesień oraz metodę sadzenia, jak również pochodzenie materiału sadzeniowego, przy uwzględnieniu lokalnych warunków siedliskowych, środowiskowych i klimatycznych danego obszaru.

Pomoc na zalesianie może być przyznana, jeżeli:

  • minimalna powierzchnia gruntu objętego pomocą wynosi co najmniej 0,1 ha,
  • maksymalna powierzchnia gruntu objętego pomocą wynosi 20 ha,
  • pomocą objęte są grunty: stanowiące grunty orne lub sady bądź inne niż rolne - wykazane w ewidencji gruntów, jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych niewykorzystywane do produkcji rolniczej.

Pomoc związana z zalesieniem jest przyznawana w  następujących formach:

  1. wsparcie na zalesienie: jednorazowo za wykonanie zalesienia gruntów rolnych lub innych niż rolne oraz dolesienia na terenach pokrytych samosiewem (o ile zgodnie z planem zalesienia zalecane jest dodatkowe sadzenie drzew), oraz ewentualną ochronę poprzez ogrodzenie bądź palikowanie,
  2. premia pielęgnacyjna: maksymalnie przez 5 lat na utrzymanie, pielęgnowanie i ewentualną ochronę przed zwierzyną poprzez stosowanie repelentów (o ile plan zalesienia nie przewiduje ogrodzenia albo palikowania), nowozałożonych upraw leśnych, jak również terenów zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej (również tych, na których nie są wymagane dolesienia),
  3. premia zalesieniowa: maksymalnie przez 12 lat na pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej.

 

Bardziej szczegółowych informacji w temacie środków związanych z zalesianiem warto szukać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w Punkcie Informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa
Infolinia: 0-800 38-00-84Fax: 22 318-53-30
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.arimr.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Punkt informacyjny PROWtel.: (22) 623-14-76, (22) 623-13-66,
fax: (22) 623-20-51
poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.minrol.gov.pl