Uprzejmie informujemy, że beneficjentów podpisujących umowy o dofinansowanie w ramach RPO WŁ 2014-2020 po 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą nowe zasady promocji i oznakowania projektów. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Poznaj zasady promowania projektu.