Mając na uwadze zbliżające się zakończenie wdrażania unijnej perspektywy RPO WŁ 2014-2020, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zachęca do udziału w konkursie promocyjnym UNIJNY PROJEKT PERSPEKTYWY.

Konkurs podzielony jest na dwie części.

Właśnie zakończyliśmy pierwszą część konkursu, skierowaną do beneficjentów, którzy skorzystali z dotacji unijnych i otrzymali dofinansowanie z I/II osi RPO WŁ 2014-2020 na realizację swoich projektów. W efekcie otrzymaliśmy 16 zgłoszeń beneficjentów Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Czas na drugą część konkursu skierowaną do Was drodzy Internauci. Waszym zadaniem jest wytypowanie z poniższej fotogalerii jednego, Waszym zdaniem najciekawszego projektu i wybranie go w formularzu zgłoszeniowym. Żeby nie było zbyt łatwo, chcąc wziąć udział w konkursie i zdobyć atrakcyjne nagrody, dodatkowo musicie wykonać jeszcze jedno zadanie specjalne. Polega ono na (do wyboru):

 • napisaniu krótkiego wierszyka dot. dotacji unijnych/funduszy europejskich tzw. „lepieja”. Jest to krótki, jednozdaniowy, czasem nonsensowny, groteskowy wierszyk, standardowo składający się z dwóch wersów, np. “Lepiej z Unią inwestować, niż z rozwojem masz spasować”. Wynalezienie tej formy przypisuje się Wisławie Szymborskiej.

  lub

 • kreatywnym dokończeniu zdania: „Łódzkie jest innowacyjne bo……”

Zatem do dzieła.

Wytypujcie z poniższej listy jeden, najciekawszy, najbardziej innowacyjny, nieprzeciętny i Waszym zdaniem po prostu - najlepszy UNIJNY PROJEKT PERSPEKTYWY. Numer projektu i nazwę beneficjenta wybierzcie w formularzu pod galerią.

GALERIA PROJEKTÓW UNIJNYCH

 

 

Projekt 1 - VIMAX MAŁGORZATA ROGIEWICZ

Wartość ogółem projektu: 715 118,59 zł

Beneficjent, w ramach realizowanego projektu zakupił komorę starzeniową, która pozwala w znacznie krótszym czasie prześledzić cykl starzenia się produktu i na tej podstawie oszacować dokładny termin jego przydatności i zagwarantować klientowi produkt o stałych parametrach sensorycznych. Dzięki prowadzonym badaniom przy użyciu komory starzeniowej można założyć, że aromat przechowywany 3 miesiące w komorze będzie posiadał taki sam lub bardzo zbliżony skład jak aromat przechowywany w zalecanych warunkach przez 12 miesięcy. Projekt jest dofinansowany w ramach poddziałania Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

 

 

 

 

Projekt 2 - "KULT CIAŁA" RAFAŁ MIKOŁAJCZYK

Wartość ogółem projektu: 1 200 111,00 zł

Beneficjent zmienił profil swojej działalności i skorzystał z dotacji w ramach konkursu na wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Projekt polega na zakupie i w efekcie świadczeniu usługi wynajmu dwóch houseboat’ów na zbiorniku Jeziorsko oraz zakupie nowoczesnej łodzi transportowej. Stworzenie komfortowych pływających domów umożliwi turystom wypoczynek w izolacji od dużych skupisk ludzkich i zapewni bezpieczeństwo w obecnej sytuacji epidemicznej. Jest to idealna przestrzeń dla wędkarzy, amatorów sportów wodnych, miłośników przyrody i ptactwa wodnego w pobliskim rezerwacie. Przestronne wnętrza wyposażone zostały w przyjazne dla środowiska panele słoneczne i ekologiczną oczyszczalnię ścieków. Wodnaosada.pl to Mazury w centrum Polski.

 

Projekt 3 - POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI

Wartość ogółem projektu: 2 103 642,60 zł

Projekt „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski” pozwolił na realizację przedsięwzięć tworzących spójną ofertę promocji gospodarczej i inwestycyjnej ukierunkowanej na stworzenie lepszych warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Powiatu Zduńskowolskiego. Przyczynił się do zwiększenia poziomu handlu zagranicznego poprzez internacjonalizację działalności firm oraz przyspieszenie dynamiki ich rozwoju, a także przyciąganie inwestorów zewnętrznych. W ramach projektu przeprowadzono cztery edycje Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim z udziałem gości spoza kraju wraz z organizacją Wystaw Rolno-Przemysłowych, warsztaty dialogu i innowacyjności oraz noworoczne „Gale Przedsiębiorców”.

 

Projekt 4 - PTM POLSKA SP. Z O.O.

Wartość ogółem projektu: 1 971 321,00 zł

Ściana kompresująca jest jednym z efektów projektu Działu Badań i Rozwoju firmy PTM Polska w ramach poddziałania „Infrastruktura B+R przedsiębiorstw”. To pierwsze takie rozwiązanie na rynku, które w znacznym stopniu optymalizuje transport towarów sypkich o niskiej masie własnej (plastik z recyklingu, zboża, paliwa alternatywne RDF). Ściana, służąca do zwiększenia ładowności naczepy ciężarowej, dzięki zwiększeniu gęstości ładunku w strefie do kompresowania, uzyskuje drugą wolną strefę na doładunek o pojemności nawet 25m3. Przekłada się to na zmniejszenie emisji CO2 i mniejsze zużycie paliwa przez skompresowanie ładunku w mniejszej liczbie zestawów naczep.

 

Projekt 5 - BOCIANIE GNIAZDO BOGUSŁAWA SZANDA

Wartość ogółem projektu: 23 535,33 zł

Projekt dotyczy wsparcia na kapitał obrotowy przedsiębiorstwa w sytuacji spadku obrotów spowodowanych negatywnymi skutkami wystąpienia epidemii COVID-19. Celem projektu było utrzymanie przedsiębiorstwa na rynku, odzyskanie płynności finansowej i utrzymanie istniejących miejsc pracy. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność z zakresu handlu szeroką gamą wyrobów tekstylnych.

 

 

Projekt 6 - EMPORIA DAMIAN KRYSIAK

Wartość ogółem projektu: 23 535,33 zł

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność z szerokiego zakresu wydruków, w tym materiałów reklamowych. Projekt dotyczy wsparcia na kapitał obrotowy przedsiębiorstwa w sytuacji spadku obrotów spowodowanych negatywnymi skutkami wystąpienia epidemii COVID-19. Celem projektu było utrzymanie przedsiębiorstwa na rynku, odzyskanie płynności finansowej i utrzymanie istniejących miejsc pracy.

 

Projekt 7 - AEROKLUB ZIEMI PIOTRKOWSKIEJ

Wartość ogółem projektu: 948 182,00 zł

Celem projektu FLY FEST realizowanego na lotnisku w Piotrkowie Trybunalskim jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu oraz zaprezentowanie potencjału województwa łódzkiego w zakresie istniejącego tu przemysłu lotniczego. Firmy z branży lotniczej prezentują na wystawie swój profil działalności, samoloty i śmigłowce oraz bogatą ofertę szkoleń.

  

 

Projekt 8 - POLFARMEX S.A.

Wartość ogółem projektu: 4 443 237,03 zł

Beneficjent uzyskał dotację w konkursie na Infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Celem projektu jest zwiększenie potencjału Polfarmex S.A. do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej poprzez inwestycję w infrastrukturę umożliwiającą rozwój nowoczesnych postaci leków. Realizacja projektu pozwoli na rozpoczęcie badań nad innowacyjnymi grupami leków, w tym o modyfikowanym i szybkim uwalnianiu substancji czynnej, które stosowane będą w terapii chorób cywilizacyjnych, a w dłuższej perspektywie ich wdrożeniu do przemysłowej produkcji.

 

PROJEKT 9 - PPHU "GENOS" S.C. - BOGDAN KAŁUŻEWSKI, JADWIGA KAŁUŻEWSKA, TADEUSZ KAŁUŻEWSKI

Wartość ogółem projektu: 2 102 273,20 zł

GENOS s.c. stawia na potencjał rozwojowy. Jest beneficjentem konkursu Projekty B+R przedsiębiorstw. Środki unijne przeznaczył na stworzenie testu diagnostycznego umożliwiającego ocenę ryzyka transformacji nowotworowej w przypadkach nawracających dolegliwości zespołu LUTS (jest to diagnostyka pacjentów chorych na raka pęcherza moczowego). Dzięki wykonywanym testom powstaje możliwość wykrycia u pacjentów zmian genetycznych diagnozowanych techniką sekwencjonowania następnej generacji. Projekt realizuje wytyczne „PROFILAKTYKI PIERWOTNEJ” (I FAZY) tj. zapobiegania chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka.

 

Projekt 10 - OFICYNA WYDAWNICZA „READ ME” WŁODZIMIERZ BIŃCZYK SP. J.

Wartość ogółem projektu: 8 241 000,00 zł

Projekt powstał z myślą o czytelnikach i ich zdrowiu. Za cel badawczy i wdrożeniowy Beneficjent postawił sobie opracowanie technologii umożliwiającej uruchomienie produkcji publikacji odznaczających się barierą bakteriostatyczną, a udało się to przedsięwzięcie zrealizować dzięki budowie nowej hali produkcyjnej oraz posadowieniu i uruchomieniu nowej linii do opraw wraz z autorskimi rozwiązaniami. Dzięki unijnemu dofinansowaniu powstały nowe ciągi produkcyjne zorientowane na aplikację technologiczną wprowadzania do książek nanosrebra. Jest to projekt zrealizowany w ramach poddziałania „Innowacje w MŚP”.

 

Projekt 11 - WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 S.A.

Wartość ogółem projektu: 3 690 070,73 zł

Na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. w Łodzi powstało Centrum Badawczo-Rozwojowe wraz z Centrum Badań Nieniszczących. Dzięki nowej inwestycji Spółka będzie mogła unowocześnić i zautomatyzować część procesów związanych z badaniami nieniszczącymi oraz poszerzyć zakres oferowanych badań m.in. o diagnostykę rentgenowską i ultradźwiękową. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramah projektu "Infrastruktura B+R przedsiębiorstw".

 

Projekt 12 - INOVATICA BOGUMIŁ ZIĘBA

Wartość ogółem: 4 271 600,00 zł

Inovatica AGV to marka autonomicznych wózków widłowych, które wspierają operatorów hal w zwiększaniu efektywności i bezpieczeństwa pracy. Wózki widłowe Inovatica AGV w pierwszej kolejności trafiają tam gdzie praca operatora jest wyjątkowo obciążająca np. w systemie trzyzmianowym lub występują szkodliwe warunki np. hałas, złe oświetlenie czy niska temperatura. Jest to projekt zrealizowany w ramach poddziałania "Projekty B+R przedsiębiorstw".

 

Projekt 13 - CARUS.PL SP. Z O.O.

Wartość ogółem projektu: 1 400 812,27 zł

Projekt beneficjenta zakłada zakup niezbędnego wyposażenia dla prowadzenia stacji diagnostycznej i napraw samochodów hybrydowych i elektrycznych. Jest to jedyna tego typu działalność na terenie województw łódzkiego. Projekt realizowany jest w ramach konkursu na wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, a jego bezpośrednim celem jest utrzymanie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na rynku, odzyskanie płynności finansowej i utrzymanie istniejących miejsc pracy.

  

 

Projekt 14 - INSTYTUT OGRODNICTWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Wartość ogółem: 12 226 037,28 zł

Projekt Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego, zrealizowany w ramach konkursu "Rozwój infrastruktury badań i innowacji", dotyczy budowy „Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych” oraz wyposażenia w infrastrukturę niezbędną do przeprowadzania prac badawczo-rozwojowych.
Działania w ramach projektu, w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw, mają doprowadzić do urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej skierniewickiego Instytutu oraz być odpowiedzią na potrzeby rynku i konsumentów poszukujących żywności bezpiecznej, funkcjonalnej i najlepszej jakości!

 

Projekt 15 - GMINA MIASTO ZGIERZ

Wartość ogółem projektu: 149 967,30 zł

Beneficjent otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu na promocję gospodarczą regionu. Istotą projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego regionalnych przedsiębiorstw, zaliczanych do grupy MŚP, poprzez organizację przedsięwzięć ukierunkowanych na zwiększenie rangi gospodarczej regionu, takich jak na przykład Zgierskie Forum Gospodarcze. Organizowane przez Urząd Miasta Zgierza wydarzenie skupia przedsiębiorców różnych branż, ludzi nauki, instytucji rządowych i samorządowych oraz otoczenia biznesu.
Efektem projektu jest wzrost liczby MŚP podejmujących się internacjonalizacji, a także zwiększenie międzynarodowej rangi gminy i umacnianie jej wizerunku jako miejsca atrakcyjnego dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych.

  

 

Projekt 16 - SCHRANER POLSKA SP. Z O.O.

Wartość ogółem: 1 220 143,96 zł

Podstawowym celem Projektu pn. „Inwestycje w badania nad zawężonymi tolerancjami wymiarowymi wyrobów kutych” jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa Schraner Polska, co w efekcie ma znaczący wpływ na długoterminowe podniesienie konkurencyjności firmy oraz rozwój jej potencjału innowacyjnego na rynku zarówno krajowym jak i zagraniczym. Projekt dotyczy inwestycji w infrastrukturę B+R niezbędną do badań nad zwiększeniem dokładności wymiarowo-geometrycznej wybranego typoszeregu odkuwek w kształcie wycinka bryły osiowo-symetrycznej.

   

 

Druga część konkursu skierowana do Internautów

 

Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy i prześlij swoją pracę konkursową w terminie do 15 lutego br.

 

GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE

 

NAGRODY

 

Zarówno dla beneficjentów, których projekty zdobędą największą liczbę głosów, jak i autorów najciekawszych wierszyków, kreatywnych zdań (internautów), których doceni największa liczbą punktów komisja konkursowa, czekają atrakcyjne nagrody elektroniczne:

 • dla beneficjentów, których projekt zdobył największą ilość głosów internautów są to:
  • I miejsce – tablet, głośnik bezprzewodowy i smartband
  • II miejsce - tablet i głośnik bezprzewodowy
  • III miejsce – tablet i słuchawki bezprzewodowe
  • IV miejsce – tablet
  • V miejsce – tablet
 • dla internautów, których prace konkursowe zdobyły największą ilość punktów przyznane będą nagrody:
  • I miejsce – III miejsce – smartfon
  • IV – V – słuchawki bezprzewodowe
  • VI – głośnik bezprzewodowy
  • VII – IX – smartband

 

W przypadku pytań piszcie lub dzwońcie do nas: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. /+48/ 42 230 15 55/88

Zachęcamy do udziału!
Regulamin konkursu