W dniu 27 stycznia br. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu na projekty badawczo-rozwojowe firm z regionu łódzkiego.  

Otrzymaliśmy 71 projektów o wartości ogółem ponad 143,4 mln zł. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 86,9 mln zł.  

Powyższe liczby mogą ulec zmianie, z uwagi na możliwość wpływu wniosków drogą pocztową. W najbliższym czasie złożone projekty zostaną ocenione pod względem formalnym.

Więcej: