Newsletter  to bezpłatna usługa skierowana do osób zainteresowanych ofertą Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Instytucji Pośredniczącej w przyznawaniu środków z Unii Europejskich w ramach programów regionalnych. W wysyłanych wiadomościach informujemy m.in. o ogłaszanych naborach, bezpłatnych szkoleniach, sukcesach naszych beneficjentów oraz organizowanych eventach i nadchodzących wydarzeniach dla przedsiębiorców.

Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez wypełnienie formularza, a następnie jej potwierdzenie za pośrednictwem linku aktywacyjnego wysyłanego na wskazany adres email.
Z subskrypcji można zrezygnować w każdej chwili, klikając w link znajdujący się w treści newslettera.

Administratorem danych jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, kontakt do IOD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cel przetwarzania: rejestracja subskrybenta, wysyłka newslettera, odnotowywanie w bazie rezygnacji z usługi, prowadzenie sprawozdawczości z działań podejmowanych w programach regionalnych, udostępnianie dokumentacji w trakcie audytu i kontroli oraz wypełnianie obowiązków archiwizacyjnych.

Obowiązek podania danych i konsekwencje rezygnacji z ich podania: zapis na newsletter jest dobrowolny, korzystanie z usługi wymaga podania danych, brak danych uniemożliwia realizację wysyłki.

Przysługujące prawa:

  • dostępu do danych oraz ich sprostowania, a na czas jego realizacji żądania ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia danych (prawa można zrealizować m.in. poprzez rezygnację z subskrypcji newslettera - od tego momentu wiadomości nie będą przychodziły, adres mail z adnotacją o korzystaniu z praw będzie przechowywany w bazie);
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1 lit e RODO w związku wykonywaniem przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy  zadań Instytucji Pośredniczącej, w tym realizacją Strategii komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 (działania podejmowane na podstawie rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Funduszy na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231.159 z dnia 30 czerwca 2021 r.) oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027).

Okres przechowywania: dane będą przechowywane do czasu rezygnacji subskrybenta z usługi bądź podjęcia decyzji przez administratora danych o rezygnacji z prowadzenia tego kanału komunikacji.

Kategorie odbiorców danych: instytucje i podmioty dokonujące monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości; podmioty realizujące wsparcie tech. lub org., w tym partnerzy IT; podmioty upoważnione na podstawie prawa (np. osoby wnioskujące o dostęp do informacji publicznej).