Dowiedz się o wydarzeniach, imprezach i akcjach promujących środki unijne w zakresie I i II Osi, w których w najbliższym czasie możesz wziąć udział. Zapoznaj się także z materiałami w mediach na temat funduszy z I i II osi, przyznawanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy oraz naszej jednostki.