W dniu 13 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 1087/18 w sprawie przyjęcia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfWykaz kandydatów na ekspertów - Udział w wyborze - stan na dzień 13 sierpnia 2018 r.

pdfWykaz kandydatów na ekspertów – Wykonywanie zadań IZ - stan na dzień 13 sierpnia 2018 r.


W dniu 20 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 239/18 w sprawie przyjęcia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfWykaz kandydatów na ekspertów - Udział w wyborze - stan na dzień 20 lutego 2018 r.

pdfWykaz kandydatów na ekspertów – Wykonywanie zadań IZ - stan na dzień 20 lutego 2018 r.


W dniu 9 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 24/18 w sprawie przyjęcia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfWykaz kandydatów na ekspertów - Udział w wyborze - stan na dzień 9 stycznia 2018 r.

pdfWykaz kandydatów na ekspertów – Wykonywanie zadań IZ - stan na dzień 9 stycznia 2018 r.


W dniu 22 listopada br. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 1387/16 w sprawie aktualizacji Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfZaktualizowany wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020W dniu 10 października br. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 1224/16 w sprawie aktualizacji Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfZaktualizowany wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020W dniu 15 marca br. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 280/16 w sprawie aktualizacji Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfZaktualizowany wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020W dniu 20 października br. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 1165/15 w sprawie aktualizacji wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfZaktualizowany wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020W dniu 2 września 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę Nr 977/15 w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WŁ 2014-2020 obejmuje wszystkie obszary tematyczne, w których ogłoszony był nabór kandydatów na ekspertów.

Wpis do Wykazu w żaden sposób nie zapewnia kandydatowi na eksperta uczestnictwa w procesie oceny projektów do dofinansowania w ramach RPO WŁ 2014-2020 i nie może stanowić dla kandydata podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

pdfWykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020