IInstytucja Zarządzająca przekazała wykonywanie części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Instytucjami Pośredniczącymi są: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Instytucja Zarządzająca, powołując Instytucje Pośredniczące, przekazuje im część zadań i odpowiedzialności za ich realizację. Nadal jednak pozostaje odpowiedzialna za całość programu. Zakres obowiązków poszczególnych Instytucji Pośredniczących określają zapisy zawartych umów/porozumień.

 

Instytucja Posredniczaca WUP

Wojewódzki Urząd Pracy jest odpowiedzialny za wdrażanie dwóch osi priorytetowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – VIII Zatrudnienie oraz IX Włączenie społeczne.
W obszarze Zatrudnienia wsparcie realizowane jest poprzez następujące instrumenty i usługi rynku pracy:

  • aktywizacja zawodowa np. pośrednictwo, poradnictwo pracy, staże, praktyki, subsydiowane zatrudnienie;
  • bezzwrotne dotacje oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej;
  • tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej;

Dla obszaru Włączenie społeczne realizacja projektów może obejmować:

  • instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej;
  • rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służące pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych 
  • rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością;
  • rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych i/lub niesamodzielnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych.

 Kontakt:
Punkt Informacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49 pok. 1.03 i 1.04
tel: (42) 638 91 30/39, fax: (42) 636 77 97
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godziny pracy: 08.00-16.00

Instytucja Posredniczaca COP

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jest odpowiedzialne za wdrażanie dwóch osi priorytetowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy oraz II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Więcej informacji o wdrażanych osiach znajdziesz w zakładce Poznaj zasady działania programu.