Zobacz listę instytucji i przedsiębiorstw, które otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach I i II osi priorytetowych:.

Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - stan na 1 licpa 2020 r.