Lista projektów strategicznych zostanie opublikowana na późniejszym etapie przygotowania systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.