Z pieniędzy pochodzących z Regionalnego Programu dla województwa łódzkiego są realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Dofinansowanie mogą otrzymać różnorodne rodzaje projektów.

Na co fundusze?

Część środków skierowana jest na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców, poprzez infrastrukturę telekomunikacyjną, drogową i sanitarną, aż po działania mające na celu ochronę środowiska czy infrastruktury i ochrony zdrowia.  

Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna pula środków przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowanie  otrzymają projekty mające na celu rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane będzie też nawiązywanie i zacieśnianie więzi oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a naukowcami.