Kto bezpośrednio może ubiegać się o dofinansowanie?

W ramach  I i II osi Regionalnego Programu dla województwa łódzkiego o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, a także inne podmioty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia określono, kto dokładnie może z niego skorzystać.

Podmioty, które mogą występować o dotacje z I i II osi RPO WŁ 2014-2020:

  1. Przedsiębiorcy
  2. Konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy
  3. Jednostki naukowe
  4. Szkoły wyższe
  5. Konsorcja naukowe z rolą wiodącą jednostki naukowej
  6. Jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
  7. Instytucje Otoczenia Biznesu
  8. Szkoły wyższe, w przypadku inkubatorów akademickich
  9. Izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców
  10. Organizacje pozarządowe
Ograniczenia mogą dotyczyć dodatkowych warunków jakie muszą spełniać wnioskodawcy w ramach ogłoszonych konkursów. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w dokumentacji konkursowej o dofinansowanie. Aktualne ogłoszenia o naborach znajdziesz w zakładce zobacz ogłoszenia i wyniki naborów I i II osi.

 

Kto pośrednio może otrzymać wsparcie?

Pośrednio, z funduszy w ramach I i II osi, będą mogli skorzystać przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy chcą ubiegać się o pożyczki na preferencyjnych warunkach lub inne instrumenty zwrotne. Zarządzać nimi będzie wybrana, najprawdopodobniej w drodze konkursu, instytucja finansowa.

Więcej na temat zwrotnych form wsparcia znajdziesz w zakładce instrumenty finansowe – alternatywa dla dotacji oraz gdzie można się zgłosić się po wsparcie zwrotne?

Zobacz również