Pieniądze przeznaczone na rozwój gospodarczy regionu łódzkiego w ramach RPO WŁ 2014-2020:
 476,46 mln EUR czyli 1,95 mld PLN z EFRR

Ikona nowoczesna gospodarka Nowoczesna gospodarka

ikona innowacyjność Innowacyjność

ikona przedsiębiorczość i konkurencyjnośćPrzedsiębiorczość i konkurencyjność