Szanowni Państwo,

ochrona danych osobowych stanowi istotne zagadnienie w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Dbamy o to, aby na bieżąco informować naszych wnioskodawców, beneficjentów,  pełnomocników, partnerów oraz ich pracowników, kontrahentów,  ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach umowy o finansowanie Projektu pn. Instrumenty finansowe dla rozwoju WŁ,  BGK w ramach realizacji umowy o finansowanie Projektu pn. Instrumenty finansowe dla rozwoju WŁ , ekspertów-zleceniobiorców,  adresatów wiadomości wysyłanych e-mailem (np. ankiety), kandydatów do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, uczestników szkoleń, spotkań organizowanych przez COP, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, czy będących stronami umowy oraz innych kategorii danych osób fizycznych przetwarzanych w COP o wszystkich ważnych zmianach w tym zakresie w związku z wprowadzeniem przez Parlament Europejski nowego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych. W Polsce jest  ono stosowane od 25 maja 2018 roku. 

W konsekwencji przedstawiamy Państwu Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych w COP w zależności od sprawy dla:

pdfKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Beneficjentów, wnioskodawców, partnerów oraz ich pracowników, którzy aplikowali o środki unijne, realizowali bądź realizują projekty w perspektywie finansowej 2007-2013

pdfKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Beneficjentów, wnioskodawców, partnerów oraz ich pracowników, którzy aplikowali o środki unijne, realizowali bądź realizują projekty w perspektywie finansowej  2014-2020

pdfKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Kontrahenta w zakresie zamówień publicznych.

pdfKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach realizacji umowy o finansowanie Projektu pn. Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego.

pdfKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji umowy o finansowanie Projektu pn. Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego.

pdfKlauzula informacyjna  dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Eksperta z Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020, zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

pdfKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (wysyłanie wiadomości e-mailem np. ankiety).

pdfKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

pdfKlauzula informacyjna dla Uczestników szkoleń, spotkań organizowanych przez COP.

pdfKlauzula informacyjna dla realizujących usługi konsultacji eksperckich.

pdfKlauzula informacyjna dla użytkowników odwiedzających serwisy internetowe administrowane przez COP.

pdfKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników Pracowniczego Planu Kapitałowego administrowanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy