Szanowni Państwo,

ochrona danych osobowych stanowi istotne zagadnienie w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Dbamy o to, aby na bieżąco informować naszych wnioskodawców, beneficjentów,  pełnomocników, partnerów oraz ich pracowników, kontrahentów,  ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach umowy o finansowanie Projektu pn. Instrumenty finansowe dla rozwoju WŁ,  BGK w ramach realizacji umowy o finansowanie Projektu pn. Instrumenty finansowe dla rozwoju WŁ , ekspertów-zleceniobiorców,  adresatów wiadomości wysyłanych e-mailem (np. ankiety), kandydatów do pracy w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, uczestników szkoleń, spotkań organizowanych przez COP, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, czy będących stronami umowy oraz innych kategorii danych osób fizycznych przetwarzanych w COP o wszystkich ważnych zmianach w tym zakresie w związku z wprowadzeniem przez Parlament Europejski nowego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych. W Polsce jest  ono stosowane od 25 maja 2018 roku. 

W konsekwencji przedstawiamy Państwu Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych w COP w zależności od sprawy dla:

pdfKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Beneficjentów, wnioskodawców, partnerów oraz ich pracowników, którzy aplikowali o środki unijne, realizowali bądź realizują projekty w perspektywie finansowej 2007-2013

pdfKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Beneficjentów, wnioskodawców, partnerów oraz ich pracowników, którzy aplikowali o środki unijne, realizowali bądź realizują projekty w perspektywie finansowej  2014-2020

pdfKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Kontrahenta w zakresie zamówień publicznych.

pdfKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach realizacji umowy o finansowanie Projektu pn. Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego.

pdfKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji umowy o finansowanie Projektu pn. Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego.

pdfKlauzula informacyjna  dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Eksperta z Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020, zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

pdfKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (wysyłanie wiadomości e-mailem np. ankiety).

pdfKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

pdfKlauzula informacyjna dla Uczestników szkoleń, spotkań organizowanych przez COP.

pdfKlauzula informacyjna dla realizujących usługi konsultacji eksperckich.

pdfKlauzula informacyjna dla użytkowników odwiedzających serwisy internetowe administrowane przez COP.