Na tej stronie publikujemy harmonogramy naborów wniosków na kolejne lata. Harmonogramy pozwolą z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące konkursy.

ikona pliku PDF  Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Ważny od 09.02.2024

ikona pliku PDF  Pobierz opis zmian


Informacja o przesunięciu naboru IOB (w ramach Działania FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP)

Informujemy, że przesunięciu uległ termin naboru wniosków wskazany w Harmonogram naborów wniosków dla programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 | Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (lodzkie.pl), w ramach Działania FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP, typ projektu:

  • Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych): a) Usługi dla MŚP świadczone przez akredytowane na poziomie kraju Ośrodki Innowacji (OI) lub Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) w tym inkubatory przedsiębiorczości przy zachowaniu podejścia popytowego (np. w formie grantów)

O nowym terminie ogłoszenia naboru poinformujemy niezwłocznie.