Wciąż słyszysz o Funduszach Europejskich? Masz znajomych, którzy dzięki nim rozwinęli firmę? Warto, abyś wiedział, że na to, by dołączyć do grona beneficjentów, korzystających z środków unijnych nigdy nie jest za późno. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby znaleźć dofinansowanie z I lub II osi, odpowiednie dla Twoich potrzeb.

1. Jak starać się o dofinansowanie?

2. Kryteria oceny projektów

3. Jak przebiega procedura odwoławcza?

1. Jak starać się o dofinansowanie?

Zidentyfikuj potrzeby

Czy masz już pomysł, na realizację którego potrzebujesz unijnych pieniędzy? Pamiętaj, wertowanie opisów programów w celu znalezienia inspiracji nie jest dobrym pomysłem. Doświadczenia z realizacji wcześniejszych projektów pokazują, że największe szanse na sukces mają przedsięwzięcia wynikające z konkretnych potrzeb beneficjenta, wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu.

Pamiętaj, że Fundusze Europejskie to nie tylko dotacje. Na realizację Twojego projektu możesz uzyskać pożyczkę lub kredyt ze środków unijnych, udostępnianych na korzystnych warunkach. Możliwe jest także korzystanie z innych instrumentów, np. funduszy kapitałowych czy poręczeń, których otrzymywanie także ułatwiają Fundusze Europejskie.

Więcej na temat zwrotnych form wsparcia znajdziesz w zakładce instrumenty finansowe – alternatywa dla dotacji oraz gdzie można się zgłosić się po wsparcie zwrotne?
 

Znajdź właściwe źródło finansowania

Odpowiadając na kilka pytań, dotyczących reprezentowanego przez Ciebie podmiotu, miejsca realizacji projektu i jego dziedziny, dowiesz się, z którego działania w ramach I lub II osi prawdopodobnie będziesz mógł się ubiegać o pomoc unijną. W tym celu zapoznaj się z harmonogramem konkursów lub udaj się bezpośrednio do Punktu Konsultacyjnego COP w Łodzi. Nasi wykwalifikowani konsultanci udzielą Ci bezpłatnej porady na temat możliwych źródeł finansowania w zakresie I oraz II osi.

Jeśli Twój projekt nie wpisuję się w założenia I lub II osi, możesz skorzystać z dofinansowania z pozostałych osi Programu. W tym celu możesz skorzystać z ogólnopolskiego narzędzia - wyszukiwarki dotacji, dostępnej w zakładce Znajdź wszystkie konkursy w Łódzkiem (tu podpinamy link do tej zakładki) lub z pomocy Głównego Punktu Informacyjnego FE oraz Punktów Informacyjnych FE zlokalizowanych w 4 podregionach – ich adresy i numery telefonów znajdziesz w zakładce dotyczącej Punktów informacyjnych.
 

Myśl projektowo

Z Funduszy Europejskich nie wspiera się działalności bieżącej, ale konkretne projekty. Zgodnie z definicją, projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, podejmowanym dla osiągnięcia z góry określonych celów. Każdy projekt musi mieć szczegółowo określone terminy realizacji nie tylko całości, ale każdego wykonywanego w nim zadania.

Przeanalizuj zatem formularze wniosków i dokumenty dla ubiegających się o wsparcie i instrukcje ich wypełniania. Wzory wniosków i biznesplanów, które znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków, opracowano w taki sposób, by pomóc zaprezentować realizację Twoich potrzeb w ujęciu projektowym.

Zapoznaj się z opisem I i II osi, który został zidentyfikowany jako możliwe źródło finansowania oraz innymi szczegółowymi dokumentami. Upewnij się, że Twój projekt spełnia wszystkie warunki, wpisuje się w cele I lub II osi i postaraj się dowieść tego we wniosku o dofinansowanie.

Poznaj obowiązki związane z realizacją projektu objętego wsparciem z Funduszy Europejskich – ponieważ będziesz wykorzystywał pieniądze publiczne, konieczne jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji i przestrzeganie procedur określonych dla wybranego rodzaju wsparcia.

 

Śledź harmonogramy naborów wniosków

Wnioski o wsparcie z I i II Osi Regionalnego Programu dla województwa łódzkiego składa się w ściśle określonych terminach, wyznaczonych dla danego konkursu na dofinansowanie projektów. Ich harmonogramy publikowane są pod koniec każdego roku.Znajdziesz je w zakładce Harmonogram konkursów. Po ogłoszeniu naboru zweryfikuj jeszcze raz swój projekt i dostosuj jego szczegóły do wymagań konkretnego konkursu.

Harmonogram obowiązuje również w przypadku, gdy wsparcie Twojego projektu będzie miało formę pożyczki, choć tu może się zdarzyć, że nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.

 

Podpisanie umowy

Jeżeli na realizację Twojego projektu przyznana zostanie dotacja, będziesz mógł śmiało stwierdzić, że dotarłeś właśnie na linię… STARTU. Formalnym przypieczętowaniem decyzji o przyznanym Ci wsparciu jest podpisanie umowy. Określa ona zasady, na jakich przyznano Ci środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy musisz zgromadzić wymagane załączniki. Najczęściej wymagane to: aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS, zaświadczenie o niekaralności, a także dokumenty specyficzne dla Twojego projektu. Zanim podpiszesz umowę, musisz też zaktualizować harmonogram realizacji projektu.

 

Realizuj projekt

Teraz czeka Cię najważniejszy etap, czyli realizacja i rozliczenie projektu. Projekt powinieneś realizować zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku oraz przestrzegając podstawowych obowiązków beneficjenta. Błędy na tym etapie mogą wiązać się z utratą części, a nawet całości uzyskanego wsparcia. Twoim partnerem w procesie realizacji i rozliczeń będzie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, które odpowiada za udzielenie wsparcia i podpisanie z Tobą umowy o dofinansowanie.

Zamknięcie i rozliczenie projektu rozpoczyna okres jego trwałości – to czas, w którym musisz utrzymać zakładane efekty projektu, np. zakupione maszyny i urządzenia, poziom zatrudnienia itp. Długość okresu trwałości zależy od tego, jaki podmiot reprezentujesz. Dla przykładu jeżeli jest to mikro, mała lub średnia firma wynosi on 3 lata. W pozostałych przypadkach jest to 5 lat.

Zobacz również