Realizacja i rozliczanie projektów w konkursie "Innowacje w MŚP" (konkurs nr 70)