Uniwersalny formularz zmian

Wydłużenie terminu złożenia wniosku

Wydłużenie terminu na rozliczenie zaliczki

Wydłużenie terminu na złożenie korekty wniosku o płatność

 

Wzór oświadczenia dotyczącego opłacenia wszystkich składników wynagrodzenia

Wzór oświadczenia o wykorzystywaniu amortyzowanych ŚT/WNIP w ramach projektu

Wzór oświadczenia dotyczącego dofinansowania kosztów wynagrodzeń