Wzór oświadczenia dotyczącego opłacenia wszystkich składników wynagrodzenia

Wzór oświadczenia o wykorzystywaniu amortyzowanych ŚT/WNIP w ramach projektu

Wzór oświadczenia dotyczącego dofinansowania kosztów wynagrodzeń