Porozmawiajmy o dotacjach – zapraszamy na indywidualne wideokonsultacje, telespotkania spotkania online oraz specjalistyczne porady na czacie związane z ogłaszanymi przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy konkursami o uzyskanie dotacji.
Nasze tegoroczne plany bezpośrednich spotkań z przedsiębiorcami zainteresowanymi udziałem w nowych konkursach ogłaszanych przez COP zostały mocno zweryfikowane przez niepolepszającą się sytuację epidemiologiczną, nie mniej jednak chcąc być z Wami w kontakcie postanowiliśmy uruchomić projekt „COPmeetings”.

SPOTKANIA ONLINE

Nasza kolejna propozycja to cykliczne spotkania w szerszym gronie również w formule online. Szkolenia dotyczyć będą zarówno ogłaszanych przez nas konkursów jak i całego procesu realizacji i rozliczania dofinansowanych projektów.

  • 10 czerwca 2021 r. - spotkanie informacyjne dot. konkursu "Infrastruktura B+R przedsiębiorstw" w godz.. 11:00 - 12:30 (program_spotkania_10.06)
  • 16 czerwca 2021 r. - spotkanie informacyjne dot. konkursu "Projekty B+R przedsiębiorstw" w godz. 11:00 - 12:30 (program-spotkania_16.06)

Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w spotkaniach online, wypełnij i prześlij do nas poniższy formularz zgłoszeniowy.

TELE- I WIDEOKONSULTACJE

Pomysł ten daje wnioskodawcom możliwość omówienia z konsultantem z COP swojego pomysłu na projekt i rozwiązania wątpliwości związanych z jego realizacją.
Sezon na konsultacje rozpoczynamy od wsparcia Was w konkursie dla poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP, którego wnioski można składać aż do 30 kwietnia br.
Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w takich konsultacjach, wypełnij i prześlij do nas poniższy formularz zgłoszeniowy, a my następczo skontaktujemy się z Tobą i wspólnie ustalimy termin na konsultacje online Twojego pomysłu.

Formularz zgłoszeniowy na tele- i wideokonsultacje

Wideokonsultacje odbywać się będą za pośrednictwem Platformy Teams.
Spotkania będą umawiane według kolejności zgłoszeń.SPOTKANIA NA CZACIE

W przypadku chęci udziału w spotkaniach na czacie zapraszamy bezpośrednio na stronę www.cop.lodzkie.pl, gdzie w prawym dolnym rogu udostępniamy narzędzie CZATER do rozmów z konsultantami.
Zaplanowaliśmy dla Was serię czatów tematycznych, które zorganizujemy w każdą środę w godzinach 11:00 – 12:30.
Tematem najbliższego spotkania w środę 17 marca będzie Promocja projektów dofinansowanych ze środków unijnych w ramach RPO WŁ 2014-2020

---------------------------------
Wszystkie formy konsultacji przeprowadzać będziemy w dni robocze, w godzinach 8:00 – 16:00, po wcześniej ustalonym przez obie strony terminie spotkania.
Maksymalny czas trwania jednej konsultacji nie może przekroczyć 1 godziny zegarowej.
Projekt ma charakter otwarty i jest bezpłatny.
*Uwaga: konsultacja nie ma charakteru wiążącego i nie stanowi oceny w rozumieniu art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz.U 2018, poz. 1431).