Zapraszamy na bezpłatne szkolenia online w tematyce realizacji projektów unijnych oraz na indywidualne konsultacje z ekspertami w odniesieniu do projektów realizowanych we współpracy z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Szkolenia online

Proponujemy Wam udział w cyklu bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów dla beneficjentów oraz przyszłych wnioskodawców. Szkolenia dotyczyć będą zarówno ogłaszanych przez nas konkursów, jak i całego procesu realizacji i rozliczania dofinansowanych projektów.
Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniach online, wypełnij poniższy formularz i prześlij do nas, wybierając z rozwijanej listy temat szkolenia. Na trzy dni przed szkoleniem prześlemy Ci potwierdzenie udziału oraz link do platformy online. Obowiązuje limit zgłoszeń, dlatego im wcześniej się zapiszesz, tym pewniejszy będzie twój udział.

Przedstawiamy Wam harmonogram szkoleń:

 • 28 października - zachowanie trwałości projektu UE, w godz. 9.00-15.00 PROGRAM SZKOLENIA
 • 29 października - kontrola w projektach unijnych, w godz. 9.00-15.00 PROGRAM SZKOLENIA
 • 4 listopada - zarządzanie projektami UE, w godz. 9.00-15.00 PROGRAM SZKOLENIA
 • 8-9 listopada - księgowość projektach UE, w godz. 9.00-15.00 (szkolenie dwudniowe) PROGRAM SZKOLENIA
 • Rekrutacja zakończona 22 listopada - nieprawidłowości w projektach UE, w godz. 9.00-15.00 PROGRAM SZKOLENIA
 • Rekrutacja zakończona 24 listopada - analiza ekonomiczno-finansowa, w godz. 9.00-15.00 PROGRAM SZKOLENIA
 • 2 grudnia - obsługa aplikacji SL2014, w godz. 9.00-15.00 PROGRAM SZKOLENIA
 • Rekrutacja zakończona 15 grudnia - planowanie projektów B+R, w godz. 9.00-15.00 PROGRAM SZKOLENIA
 • 7 grudnia- rozliczanie delegacji służbowych, w godz. 9.00-15.00 PROGRAM SZKOLENIA
 • Rekrutacja zakończona 8 grudnia - określenie statusu MŚP, w godz. 9.00-15.00 PROGRAM SZKOLENIA
 • 13 grudnia - prawo własności intelektualnej i przemysłowej PROGRAM SZKOLENIA
 • Rekrutacja zakończona 16 grudnia - planowanie projektów B+R, w godz. 9.00-15.00 PROGRAM SZKOLENIA
 • 17 grudnia - obsługa aplikacji SL2014, w godz. 9.00-15.00 PROGRAM SZKOLENIA
 • Rekrutacja zakończona 20 grudnia - zasada konkurencyjności, w godz. 9.00-15.00 PROGRAM SZKOLENIA

Akcja realizacja

Dzięki konsultacjom z ekspertem jako Beneficjent masz możliwość omówienia zagadnień związanych z realizacją, rozliczeniem, czy kontrolą projektów w ramach umów o dofinansowanie zawartych z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. W praktyce oznacza to, że jeżeli natrafisz na wątpliwość w realizacji swojego projektu, możesz skonsultować ją z ekspertem, który indywidualnie podejdzie do zagadnienia.

Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w takich konsultacjach, wypełnij i prześlij do nas poniższy formularz zgłoszeniowy. Określ zakres pytania i wskaż trzy propozycje terminu, a my następczo skontaktujemy się z Tobą i wspólnie ustalimy termin na konsultację.

Wszystkie formy konsultacji przeprowadzać będziemy w dni robocze, w godzinach 8:00 – 16:00, po wcześniej ustalonym przez obie strony terminie spotkania.
Maksymalny czas trwania jednej konsultacji nie może przekroczyć 2 godzin zegarowych.
Projekt ma charakter otwarty i jest bezpłatny.

---------------------------------
*Uwaga: konsultacja nie ma charakteru wiążącego i nie stanowi oceny w rozumieniu art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz.U 2018, poz. 1431).