Kontynuujemy cykl spotkań informacyjnych dotyczących szczegółowego omówienia tematyki ogłoszonych przez nas konkursów.
Tym razem w formule online, zapraszamy już 5 marca br. na porządną dawkę wiedzy na temat aktualnego konkursu dla poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP
W programie spotkania poruszone zostaną między innymi zagadnienia związane z przedmiotem konkursu oraz zasadami uzyskania i rozliczania dofinansowania.

Przypominamy:

 • Nowy konkurs dla poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP to propozycja dla przedsiębiorców z sektora MŚP (oraz ich partnerstw) zainteresowanych:
  • wdrożeniem wyników prac B+R;
  • wdrożeniem innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji. Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych, jednak te rodzaje innowacji nie będą podlegały finansowaniu i ocenie.
 • Wnioskodawcy chcący wziąć udział w konkursie muszą wiedzieć, że wdrażane w ramach projektu innowacyjne rozwiązanie nie może być stosowane w województwie łódzkim, ewentualnie może być stosowane nie dłużej niż 3 lata. Dodatkowo, co ważne, projekty powinny być realizowane na terenie województwa łódzkiego.
 • Czasu na złożenie projektu jest dość sporo ponieważ nabór wniosków rusza 1 marca 2021 r., a kończy 30 kwietnia 2021 r.
 • Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 7 mln zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu:
  • dla wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 35% i może zostać zwiększona o dodatkowe 10 punktów w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa lub o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.
  • dla wydatków na przygotowanie projektu intensywność udzielanej pomocy de minimis wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych na przygotowanie projektu.
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu ani minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie zostały w konkursie określone.
 • Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest TUTAJ

Spotkanie odbędzie się:
5 marca 2021 r. (piątek),
w godz. 12:00 – 13:00
link do spotkania zostanie przesłany e-mailem zarejestrowanym uczestnikom spotkania

Rejestracja uczestników na szkolenie zakończona. Poinformujemy Państwa o kolejnej edycji szkolenia. 

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.Ilość uczestników mogących wziąć udział w spotkaniu online jest ograniczona*.Do osób, które zakwalifikują się na listę uczestników wyślemy potwierdzenie drogą elektroniczną wraz z linkiem do spotkania.Nagranie ze spotkania zostanie udostępnione na naszej stronie internetowej.Udział w spotkaniu jest bezpłatny.*W przypadku dużego zainteresowania spotkaniem zorganizujemy drugą edycję szkolenia.