Skorzystaj z programu

ogloszenie

Wideokonferencja z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w wideokonferencji z ekspertem Kamilem Jeziorskim, dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Dowiedz się jaką pomoc pracodawcom oferują Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Powiatowe Urzędy Pracy.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja do 4.06 do godz. 9:00
Link do wydarzenia

Live czat z ekspertami

Przypominamy o dyżurach ekspertów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na live czacie na naszej stronie cop.lodzkie.pl. W każdy poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 10:00 – 13:00, macie możliwość indywidualnej rozmowy online na temat dostępnych możliwości wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy. Żadne pytanie dotyczące dofinansowań do kosztów wynagrodzeń czy wielkości składek na ubezpieczenie społeczne nie zostanie bez odpowiedzi.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z eksperckich konsultacji.

Czat dostępny jest na stronie www.cop.lodzkie.pl(w prawym dolnym rogu).

ZMIANY W PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ

Wszystkich wnioskodawców informujemy, że z uwagi na wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności (stan epidemii), specustawa funduszowa wprowadza dodatkowe regulacje dające możliwość na odstępstwa i wyjątki od obowiązujących zasad wdrażania, realizacji i rozliczania projektów w ramach programów operacyjnych, w tym także w zakresie procedury odwoławczej.

SUKCESY BENEFICJENTÓW COP

O Centrum Obsługi Przedsiębiorcy