Logo RPO

logo jeremie

Logo COP

Logo UE

Skorzystaj z programu

popup akcja realizacja 12112021

Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Zarząd Województwa Łódzkiego w formie obwieszczenia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść projektu oraz elektroniczny formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronie https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/5222-rozpoczecie-konsultacji-spolecznych-projektu-programu-regionalnego-pn-fundusze-europejskie-dla-lodzkiego-2027-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko

Uwagi i wnioski do treści dokumentu można zgłaszać do 9 stycznia 2022 r. (w formie elektronicznej lub pisemnej)

„Partnerstwo publiczno-prywatne” - szkolenie online.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza na bezpłatne szkolenie w formule online pn.: „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Celem szkolenia jest zapoznanie potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich, z zagadnieniami z zakresu realizowania projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Przyjęcie Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WŁ 2014-2020 na 2022 rok.

15 listopada 2021 r. mocą Uchwały Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.

Aktualny harmonogram na rok 2022

SUKCESY BENEFICJENTÓW COP

O Centrum Obsługi Przedsiębiorcy