Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

logo jeremie

Logo COP

Logo UE

Skorzystaj z programu

Mój prąd – dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Mój prąd – dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych”. Celem webinarium jest omówienie ogłoszonego naboru wniosków w ramach realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej grantu programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020 realizowanego w ramach osi XI REACT-EU). Nabór skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”

Jeszcze tylko do końca września br. można zgłosić swoje kandydatury do konkursu - Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego “Biznes na PLUS”. Przypominamy, że konkurs kierowany jest do przedsiębiorców i stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla podmiotów osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty, cieszących się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą oraz przyczyniających się do rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego.

Konkurs fotograficzny „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”

Promowanie miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych lub krajobrazowych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego to jeden z głównych celów konkursu fotograficznego „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”. By wziąć w nim udział wystarczy zrobić zdjęcie ukazujące piękno przyrody województwa łódzkiego i wysłać zgłoszenie.

SUKCESY BENEFICJENTÓW COP

O Centrum Obsługi Przedsiębiorcy