Logo RPO

logo jeremie

Logo COP

Logo UE

Skorzystaj z programu

Szkolenie online dot. konkursu Innowacje w MŚP

Kontynuujemy cykl spotkań informacyjnych dotyczących szczegółowego omówienia tematyki ogłoszonych przez nas konkursów.
Tym razem w formule online, zapraszamy już 5 marca br. na porządną dawkę wiedzy na temat aktualnego konkursu dla poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP
W programie spotkania poruszone zostaną między innymi zagadnienia związane z przedmiotem konkursu oraz zasadami uzyskania i rozliczania dofinansowania.

Więcej

Wniosek o płatność w konkursie na kapitał obrotowy - ważne informacje

Drodzy PRZEDSIĘBIORCY!
Dostajemy od Was wiele pytań nt. dostępu do systemu SL 2014.
Codziennie nadawane są Wam nowe uprawnienia do systemu, a ponieważ jest to proces niezautomatyzowany to wiąże się również z odpowiednim czasem potrzebnym na prawidłowe wykonanie tego zadania po naszej stronie. Zdarzają się również sytuacje, że uprawnienia są już Wam nadane, jednak nie macie na ten temat wiedzy

Ruszamy z konkursem „Innowacje w MŚP”

Nowy konkurs dla poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP to propozycja dla przedsiębiorców z sektora MŚP (oraz ich partnerstw) zainteresowanych:

  • wdrożeniem wyników prac B+R;
  • wdrożeniem innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji. Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych, jednak te rodzaje innowacji nie będą podlegały finansowaniu i ocenie.

SUKCESY BENEFICJENTÓW COP

O Centrum Obsługi Przedsiębiorcy