Ułatwienia dostępu

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

logo jeremie

Logo COP

Logo UE

Skorzystaj z programu

Nowy nabór dla przedsiębiorców na projekty B+R z możliwością wdrożenia

COP ogłasza nabór konkursowy dla przedsiębiorców na dofinansowanie w formie dotacji prac badawczo-rozwojowych (B+R). Element fakultatywny, w postaci wdrożenia wyników B+R, może zostać sfinansowany w ramach dotacji warunkowej, czyli dotacji częściowo zwrotnej. Konkurs, choć dopuszcza również udział dużych przedsiębiorstw, skierowany jest głównie do sektora MŚP. Do firm z obszaru województwa, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, trafi 49,5 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 19 lutego i potrwa do 5 kwietnia 2024 roku. Znane są już także daty spotkań informacyjnych.

WAŻNE! Koniec perspektywy 2014-2020 – 31 grudnia 2023 – obowiązki Beneficjenta

Beneficjencie pamiętasz o końcowej dacie kwalifikowalności wydatków? Przypominamy, że zgodnie z punktem 6.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 końcową datą kosztów spełniających kryteria refundacji, rozliczenia zgodnie z umową o dofinansowanie jest 31 grudnia 2023 r., co oznacza że wszystkie wydatki (m.in. zapłaty za faktury, wynagrodzenia, ZUS, US)  muszą być zapłacone do dnia 31.12.2023 r., a środki trwałe/wartości niematerialne i prawne odebrane i wprowadzone do odpowiednich, wymaganych przepisami prawa, ewidencji.

Tym samym za wydatki niekwalifikowalne uznane zostaną te, które zostaną poniesione i zaewidencjonowane po 31.12.2023 r.

Współpraca gospodarcza z przedsiębiorcami Obwodu Winnickiego w Ukrainie

5 grudnia Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego i Siergiej Borzov, przewodniczący Winnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej podpisali umowę, której częścią jest utworzenie Biura Regionalnego Województwa Łódzkiego w ukraińskiej Winnicy.

Rozpocznie ono swoją działalność z początkiem nowego roku i będzie szansą dla przedsiębiorców z Łódzkiego na to, aby zyskać partnerów biznesowych za naszą wschodnią granicą oraz wziąć czynny udział w odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny z rosyjskim agresorem. Gotowość takiej działalności zgłosiło już ok. 2000 polskich przedsiębiorstw. Gdy wojna się skończy, kraj naszych wschodnich sąsiadów będzie potrzebował nowego startu jako państwo nowoczesne, rozwinięte technologicznie i bezpieczne. Firmy gotowe do uczestniczenia w tym procesie są także w Łódzkiem. Wspieranie biznesu, przedsiębiorczości to jeden z priorytetów Samorządu Województwa Łódzkiego, który teraz otwiera także drzwi do prowadzenia działalności i inwestowania w Ukrainie.

SUKCESY BENEFICJENTÓW COP

 • P.P.H.
  P.P.H. " BRATEX " SŁAWOMIR BRYŁA

  Firma P.P.H. " BRATEX " SŁAWOMIR BRYŁA nieprzerwanie od 1992 roku zajmuje się produkcją szerokiego asortymentu skarpet. Środki unijne wykorzystała do opracowania technologii produkcji skarpet ortopedycznych, wspomagających leczenie haluksów i ostrogi piętowej.

 • Schraner Polska Sp. z o.o.
  Schraner Polska Sp. z o.o.

  Firma Schraner Polska Sp. z o.o. powstała w 2006 r. w Łęczycy. Specjalizuje się w produkcji odkuwek kształtowanych metodą kucia matrycowego na gorąco. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych inwestuje w infrastrukturę B+R niezbędną do badań nad zwiększeniem dokładności wymiarowo-geometrycznej.

 • INSTYTUT OGRODNICTWA W SKIERNIEWICACH
  INSTYTUT OGRODNICTWA W SKIERNIEWICACH

  INSTYTUT OGRODNICTWA W SKIERNIEWICACH to lider w pozyskiwaniu dotacji. Jeden z projektów instytutu dotyczy budowy centrum przetwórstwa produktów ogrodniczych i wyposażenia w infrastrukturę do przeprowadzania prac B+R w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw

O Centrum Obsługi Przedsiębiorcy